Synoderapport Zij heeft een verhaal gepresenteerd

Overdracht synoderapport aan Mgr. De Korte en Prof. Wijlens

Op woensdagochtend 25 mei presenteerde het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) het rapport van het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’.

Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk. De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen. Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, dat zich o.a. inzet voor thema’s rond zichtbaarheid van vrouwen. Vaste gesprekspartner op het gebied van vrouw & kerk is mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk Katholieke Vrouwen sluit zich met het project ‘Zij heeft een verhaal’ aan bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces.

Bij de presentatie op 25 mei reageerden Mgr. De Korte, referent vrouw&kerk, en Professor Wijlens van het synodesecretariaat in Rome op het rapport en gaven dominicanes Holkje van der Veer, Laetitia van der Lans en Maria van Schaijik  aan hoe het project hen als netwerk verder naar de toekomst zal geleiden.

 

Wie geïnteresseerd is in het rapport kan via de link de powerpoint van het rapport bekijken. Zij heeft een verhaal – definitief synoderapport NKV lr

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!