Symposium Mystiek: Leven in Gods tegenwoordigheid

Op zaterdag 21 oktober vindt er in Amersfoort een Symposium Mystiek plaats ter gelegenheid van de aanbieding van het mystieke dagboek van Marianne Vonkeman Ik mis Je terwijl Je bij me bent.

Thema
Leven in Gods tegenwoordigheid kan ons bestaan intenser, vreugdevoller, vruchtbaar en betrokken maken, maar ook pijnlijker. Hoe dit proces verloopt, kunnen we lezen en leren van de mystici. Voorbeelden zijn o.a. Franciscus van Assisi, Theresa van Avila, Jan van Ruusbroec, Dag Hammarskjöld. Deze mystieke weg is niet alleen weggelegd voor uitzonderlijke mensen of kloosterlingen. Godsverlangen kan ook ‘gewone’ mensen aanzetten om een relatie met God te zoeken en hun leven te vernieuwen. De rooms-katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1984) zei eens: “De christen van de toekomst zal een mysticus zijn, of zal er niet meer zijn.”

Over het programma en de inleiders
In de ochtend worden twee boeken gepresenteerd. Er zal gelegenheid zijn om deze tegen een speciale korting aan te schaffen.

Jean-Jacques Suurmond maakte onlangs een vertaling en bewerking van het grote standaardwerk over mystiek: Mysticism (1911). Titel: Mystiek, Hoe God werkt in de mens (uitgever Skandalon, 2022). Het is een uitgebreid overzicht van de mystieke weg die mensen door de eeuwen heen zijn gegaan, met aanvullende informatie over Nederlandse en hedendaagse mystici. (Zie https://www.jean-jacquessuurmond.nl/)
Jean-Jacques Suurmond is emeritus predikant, theoloog, supervisor en coach en kreeg vooral bekendheid als columnist van Trouw.

Marianne Vonkeman zal spreken over haar boek: Ik mis Je terwijl Je bij me bent, het mystieke dagboek van een dominee (van Warven, september 2023). Het is een selectie teksten die ze gedurende dertig jaar bijhield over haar omgang met God. Over natuur, levenscrisissen, kerk en pastoraat, gebed, geloof en twijfel.
Marianne Vonkeman is emeritus predikant, publicist en beheert de website www.sporenvangod.nl.

In de middag vertellen drie karmelieten Hein Blommestijn, Carmen Fotescu en Jos Huls over hun leven en inspiratie. Zij wonen en werken op Schiermonnikoog, in de leefgemeenschap Ad Montem (Zie: https://admontem.org).

Dr. Hein Blommestijn was wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, docent spiritualiteit aan de Radboud Universiteit en hoogleraar mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. Hij publiceerde veel boeken en vertalingen van mystici en gaf geestelijke begeleiding. Met Jos Huls richtte hij Ad Montem op, in samenwerking met het cisterciënzerklooster Schiermonnikoog.

Dr. Jos Huls was eveneens werkzaam op het Titus Brandsma Instituut. Hij promoveerde op de mystica Beatrijs van Nazareth en schreef o.a. een boek over Dag Hammarskjøld. Hij geeft wereldwijd cursussen over mystiek en is als onderzoeker ondermeer verbonden aan de universiteit van Bloemfontein, Zuid Afrika.

Praktisch

Programma:

Ochtend Twee boekpresentaties
vanaf 10.00 Inloop
10.30 welkom en opening
10.35 – 11.05 inleiding Jean-Jacques Suurmond: Mystiek, Hoe God werkt in de mens 11.05 – 11.25 toepassing, enkele toelichtende vragen, muziek
11.25 – 11.40 pauze
11.40 – 12.10 inleiding Marianne Vonkeman: Ik mis Je terwijl Je bij me bent 12.10 – 12.30 muziek, dialoog12.30 – 13.30 lunchpauze (lunch zelf meenemen, horeca/winkels zijn in directe omgeving, de kerk heeft een prachtige tuin)

Middag Leven met God
13.30 – 14.00 Hein Blommestijn en Carmen Fotescu: Ons kloosterleven op Schiermonnikoog
14.00 – 14.20 muziek, dialoog
14.20 – 14.35 pauze
14.35 — 15.05 inleiding Jos Huls: De inspiratie in leven en werk van Dag Hammarskjöld
15.05 — 15.25 muziek, dialoog afsluiting
15.30 kopje thee

Datum en Tijd: zaterdag 21 oktober 10.30u tot 15.30u (inloop vanaf 10.00u)
Plaats: St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 Amersfoort
Bereikbaarheid: de kerk ligt in het stadscentrum; 20 minuten lopen vanaf het centraal station; Amersfoort heeft autoluwe binnenstad (niet toegestaan zonder vergunning); u kunt auto parkeren in de volgende parkeergarages: Stadhuis, Koestraat, De Flint.
Bijdrage: € 7
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!