Studieweek Mystiek 2021 – Natuurmystiek Thomas Merton

De Studieweek 2021 wordt dit jaar georganiseerd van maandag 5 tot en met donderdag 8 juli en staat geheel in het teken van de natuurmystiek van Thomas Merton.

Kick Bras verzorgt deze vier-daagse studieweek en samen met hem bestudeert u de lyrische natuurobservaties uit de dagboeken van Thomas Merton. U ontdekt de spirituele, ja, mystieke wijze, waarop hij de natuur beleeft. U zult ook merken dat leven in de natuur, zich verbonden voelen met bomen en planten, vogels en herten, een onlosmakelijk onderdeel zijn van Mertons spirituele zoektocht en groei.

Groene spiritualiteit
Onder leiding van Kick Bras ontdekt u ook Mertons verbondenheid met grote voorgangers onder natuurvorsers en milieuactivisten. Daarom heeft zijn mystieke beleving ook een scherpe maatschappijkritiek tot gevolg en krijgt hij steeds meer oog voor de vernietigende werking van de menselijke exploitatie van de natuur. Zo zijn bij hem mystieke natuurbeleving en protest tegen natuurvernietiging verenigd en leidt zijn monastieke visie op de natuur uiteindelijk tot een ecologische ethiek.

Een onuitsprekelijk paradijs
Een onuitsprekelijk paradijs, ‘this unspeakable Paradise’, zo noemt Thomas Merton de plek in het bos, waar zijn kluis staat en waar hij het getjirp van de wakker wordende vogels hoort. Even verderop noemt hij het  ‘o paradijs van eenvoud, zelfbewustzijn – en zelfvergetelheid, vrijheid, vrede.’

Wel vaker noemt hij de bosrijke omgeving van het klooster een paradijs. Hij voelt zich er als Adam, in harmonie met de dieren, in verbondenheid met God. Maar dit paradijs wordt wel ernstig bedreigd. Door menselijke overmoed die de techniek gebruikt om het paradijs te exploiteren en aan zich te onderwerpen. Merton gaat zich steeds sterker hiertegen uitspreken en steeds meer nadruk leggen op de verbondenheid van mensen met Gods schepping. Zijn natuurmystiek mondt uit in ecologische ethiek.

Opbouw van de Studieweek
Dag 1 (maandag 5 juli): Mertons visie en beleving natuur 

We beginnen met aan de hand van Louteringsberg en zijn dagboeken te zien hoe de visie op en beleving van de natuur zich ontwikkeld heeft in het leven van Merton.

Dag 2 (dinsdag 6 juli): Bronnen Merton
Op de tweede dag onderzoeken we de theologische, monastieke en ecologische bronnen waaruit Merton rijkelijk geput heeft.

Dag 3 (woensdag 7 juli): Contemplatie
Op de derde dag komt aan de orde welke betekenissen de natuur heeft voor Mertons contemplatieve levensvisie.

Dag 4 (donderdag 8 juli): Ecologisch bewustzijn
En op de vierde dag gaan we nader in op de inzet die Merton getoond heeft voor een ecologisch bewustzijn met het oog op een houdbare schepping.

Docent
Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als geassocieerd onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut. Hij heeft veel gepubliceerd over spiritualiteit. Zo schreef hij Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst, over spiritualiteit in de landschapsschilderkunst, waaronder de natuurmystiek van Thomas Merton.Naar aanleiding van deze Studieweek Mystiek verschijnt in juli bij uitgeverij Berne zijn boek Een onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.

Fysiek én online
De Studieweek Mystiek zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. Met het oog op de huidige coronamaatregelen kan een kleine groep deelnemers fysiek aanwezig zijn in de kapel van het Berchmanianum (Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen).

Livestream en terugkijken
De overige deelnemers kunnen de Studieweek via een livestream volgen. Het is ook mogelijk dat alle deelnemers in hun eigen tijd de colleges online terug kunnen kijken.

Kosten
De prijs voor de Studieweek Mystiek is € 100,- voor zowel fysiek aanwezig zijn als online. Voorafgaand aan de Studieweek ontvangt u de toegangslink tot de livestream en een link naar de locatie waar de colleges terug te kijken zijn.

Meer informatie en aanmelden: via deze link

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!