Stille Zaterdag

… en in de bodem van die stilte, daar woont God.

Na de viering van Witte Donderdag vallen kerklokken stil en wordt de ruimte ontdaan van opsmuk. In stilte verlaten mensen de kerk naar buiten. De lijdensweg naar Golgotha komt in beeld. De gedachtenis aan de kruisiging van Jezus volgt. Stille Zaterdag: om in stilte te verblijven bij het kruis, het lijden, de dood.

Voor mij een dag om de tuin ‘Paasklaar’ te maken: nog niet verteerd dood blad te verwijderen en ruimte te scheppen voor nieuw leven: een Paasgeheim, zoals de Bijbel het mysterie plaatst in een tuin.

Vroeg in de morgen, op de kentering van nacht en dag, doorbreekt een stem de stilte in die tuin. Een vrouw herkent de stem van de Levende, de Opgestane, wordt geraakt en ontroerd.

Tini Brugge

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

(Uit: Adagio, Felix Timmermans)

Foto: Tini Brugge