Stille Zaterdag – Make me a channel of Your peace

Vanuit de St.Adelbertabdij in Egmond-Binnen zingt Bram Verheijen de tekst die toegeschreven wordt aan St.Franciscus (1181-1226): Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede.

Stille Zaterdag

Heer, maak mij instrument van uw vrede; laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar verdeeldheid heerst, vergiffenis aan wie zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Deze woorden van Franciscus van Assisi zingen in mij. Deze zaterdag is en blijft het stil in mij. Er wordt geen mail verzonden, geen tekst geschreven. De computer gaat niet aan, de laptop blijft dicht, de mobiele telefoon staat uit. Om aan en open te gaan voor het Licht van Christus, om het grootste wonder dieper in mij te laten leven. Dood is niet dood, dood is niet het einde, ons leven geen toeval. Mijn leven mag elke dag opnieuw beginnen, in het Licht van de Eeuwige.

Leo Fijen

 

Make me a channel of Your peace (tekst H. Franciscus)

Make me a channel of Your peace
Where there is hatred, let me bring Your love
Where there is injury, Your pardon Lord
And where there’s doubt, true faith in You

Make me a channel of Your peace
Where there’s despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there’s sadness, ever joy

Oh Master, grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul

Make me a channel of Your peace
It is pardoning that we are pardoned
In giving to all men that we receive
And in dying that we’re born to eternal life

Vertaling (Het gebed kent vele vertalingen en versies)
Heer,
maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als
te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!