Stille Omgang met intentie van Frans van der Lugt

De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. In de nacht van 21 op 22 maart zou de Stille Omgang worden gehouden. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is deze bijzondere stille bidprocessie die ieder jaar omstreeks deze tijd door het centrum van Amsterdam trekt ter herdenking aan het Mirakel van Amsterdam op 15 maart 1345 afgelast.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2020 als intentie: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…”
Het thema is dit jaar ontleend aan Frans van der Lugt s.j. Liefde en luisteren. Het gaat door, 5 jaar na de moord op de pater (www.fransvanderlugt.org).

Met de stilte van ons luisteren geven wij

ruimte aan het spreken van de ander.

Luistert iemand echt dan voelt de spreker

zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert

wil geen advies geven of macht hebben of…

Voor ons: proberen te luisteren in de

innerlijke stilte naar het woord van God?

Dan kan ook dat woord binnenkomen als

scheppende aanwezigheid vol liefde.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!