Sint Jansprocessie in Laren (NH) ‘Die dag bleven zij bij Hem!’

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter.

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw wisten de Laarders de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt. Dit jaar is het thema ‘Die dag blijven zij bij Hem!’

In de Sint Jansprocessie wordt biddend en zingend opgetrokken vanuit de Sint Jansbasiliek naar het oude Sint Janskerkhof, waar temidden van de graven de Eucharistie wordt gevierd. Daarna gaat de tocht met het Allerheiligste in ons midden terug naar de basiliek.

Programma van zondag 23 juni

7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems.

9.00 uur: Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek.

11.00 uur: Sint Jansprocessie; De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.

14.30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof in de Basiliek met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

 

Kijk voor meer informatie op www.sintjansprocessie.nl

Ook dit jaar zal er voor de jongeren een programma worden georganiseerd. Op zondag 23 juni is er een hartelijk ontvangst voor alle deelnemers aan het Jongerenprogramma in het Brinkhuis naast de Basiliek. Vanaf 9.30 uur kunnen zij binnenlopen voor koffie/ thee en een lekkere koek van de Warme Bakker.
Om 10.00 uur start het voorprogramma met ‘de Aftrap!’
Meer informatie over het jongerenprogramma is te vinden op de website.