Sint Jan in Laren

Sint Jansprocessie in Laren (NH) ‘Op de weg van de Vrede’

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter.

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw wisten de Laarders de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt. Twee jaar pandemie heeft overal zijn sporen nagelaten. Daarom tijd om met nieuw elan naar buiten te treden. De oorlog in de Oekraïne en de daaruit voortvloeiende onzekerheid moet ons sterken om te getuigen van ons geloof en te bidden voor vrede.

Onze Sint Jansprocessie biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid om met elkaar deze boodschap uit te dragen en daarom nodigen wij u uit om in het weekend van 25 en 26 juni met ons de geboortedag te vieren van onze patroon, de voorloper van Jezus, Johannes de Doper. Gelukkig mogen en kunnen wij weer uittrekken.

Programma
Zaterdag 25 juni;
17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het Allerheiligste. In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Sint Jansbasiliek blijft open tot 20.30 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 26 juni;
7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is kapelaan Mikel Palic.

9.00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Hoofdcelebrant is pastoor Fennis. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud en is ook te volgen via een livestream op https://sintjanlaren.nl.

11.00 uur: SINT JANSPROCESSIE;
De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof.
Hoofdcelebrant is Mgr. Hendriks, bisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam. De installatie van pastoor van der Peet zal tijdens deze viering plaatsvinden.

13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Sint Jansbasiliek.

14.30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof in de Basiliek met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. Deze viering is ook te volgen via een livestream op https://sintjanlaren.nl. De feestelijkheden worden beëindigd door Drum- & Showband MCC met een aubade voor de pastoors op het kerkplein.

De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Zondag 28 augustus: Herdenking marteldood Sint Jan;
10.00 uur: Eucharistieviering in de Sint Jansbasiliek.

Thema 2022:
Dit jaar is onder invloed van de oorlog in Oekraïne gekozen voor het thema “Op de weg van de Vrede”.

 

Kijk voor meer informatie op www.sintjansprocessie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!