Roosvensters Biomakerij van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven

De Biomakerij, geopend in 2018, is een ontwikkeling van Koningshoeven en waterschap De Dommel. Het is de eerste Nederlandse biologische zuiveringsinstallatie die op basis van tropische planten en micro-organismen afvalwater zuivert en elke druppel hergebruikt.
Dit afvalwater is afkomstig van de abdij en de bierbrouwerij. Het gezuiverde water wordt direct hergebruikt op de gronden rondom de abdij.

Glas-in-lood roosvensters
De Biomakerij van Abdij Koningshoeven is uitgerust met twee fraaie glas-in-lood roosvensters vol symboliek en abstract-spirituele tekens. De roosvensters in de Biomakerij zijn geplaatst op de eerste verdieping, aan weerszijden van het gebouw. Ze worden verlicht door ledverlichting. Daardoor leveren de kunstwerken van buitenaf een kleurrijk schouwspel op voor bezoekers. Ze verwijzen volgens kunstenaar Marc Mulders naar ‘een betere en duurzame wereld, met toegang tot kostbaar water voor iedereen’. Hij realiseerde de werken in samenwerking met glazenier Peggy Hermans en atelier de Boompjes.

In beide roosvensters hebben ‘water’ en ‘planten’ de hoofdrol. In één van de vensters verschijnt ook ‘The Green Man’ prominent ten tonele, als ‘beschermheer’ van het water en de planten. In het andere venster spelen ‘water’ en de kazuifel van Matisse een prominente rol. Verder lopen er allerlei creaturen over het glas zoals vlinders, zeemonsters, een kikker en duiveltjes en verschijnt de vis (Ichtus) een aantal malen. Wie goed kijkt, ziet ook beeldcitaten uit de Arabisch-Islamitische beeldcultuur. Daarmee benadrukt de kunstenaar het thema ‘gastvrijheid’ in relatie tot andere culturen en religies.

Venster ‘The Green Man’ (foto boven)
In het westelijke roosvenster staat ‘The Green Man’ centraal, een mythologische voorstelling van een gezicht, omgeven door takken en bladeren. De kleur groen staat voor vruchtbaarheid en groei. In vroeger tijden brachten mensen eerst een offer aan The Green Man voordat ze hun akker inzaaiden. Nog steeds heeft deze figuur symbolische waarde: vandaag de dag staat The Green Man ook voor het ‘rentmeesterschap over de natuur’, een waarschuwende profeet die ons erop wijst dat we de rijkdom van de natuur niet mogen plunderen.

Venster ‘Water’ (foto onder)
In het oostelijke roosvenster draait alles om ‘Water’, vormgegeven door een blauwe cirkel. Hierop zijn  verschillende kruisjes gedrapeerd als ankers in woelige tijden. Er is ook een groene cirkel te ontwaren. Het groen symboliseert een oever. Samen met het water omarmt het groen de bloemen, bladeren, vlinders en kazuifels. Deze kazuifels verwijzen naar de ontwerpen van Henri Matisse die hij maakte voor de Rozenkrans Kapel van de zusters Dominicanessen van Vence. Hier ontstond een vruchtbare en avontuurlijke samenwerking tussen kerk, klooster en kunstenaar. De rode cirkel in het venster staat voor de toegewijde strijd voor een duurzame, vredelievende wereld. Het eveneens zichtbare, uit bladeren opgebouwde kruis kleurt geel en verbeeldt zon, licht, lente: God is Licht.(1 Johannes 1:5)

 

Tekst en afbeeldingen overgenomen van website Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!