Roepingenzondag

Gebed om Roepingen
Goede God,
in Jezus Christus, uw Zoon,
zien wij het gelaat van uw liefde.

Hij heeft geroepen wie Hij wilde.
Hij verzamelde de twaalf
om Hem te vergezellen
en om uitgezonden te worden
tot het uiteinde van de aarde
om het Evangelie te verkondigen
en alle mensen te dopen.
Met een liefdevolle blik
keek Hij Matteüs aan
en riep hem om Hem te volgen.

Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen.

Wek in veel jonge mensen
het diepe verlangen om Jezus
te volgen als priester, diaken of religieus
en schenk hen de kracht van uw Geest
om uw liefdevolle aanwezigheid
te verkondigen in woord en sacrament.
We vragen het op voorspraak van St. Willibrord,
patroon van onze kerkprovincie,
door Christus, onze Heer.
Amen.

drs. P. Kuipers
voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg

 

Twee roepingsverhalen van jonge religieuzen

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!