Presentatie van het nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a – In navolging van Augustinus

Het nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a. In navolging van Augustinus schildert een portret van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving: ‘De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim’, aldus Schrama in de inleiding. De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. Het is een persoonlijk boek. Al schrijvende werd het Schrama duidelijk dat ‘de arbeid aan deze bundel ook een vorm was van afscheid nemen’ en ‘een dankbaar gedenken van het spirituele milieu’ waar hij al een mensenleven lang deel van uitmaakt en door gevormd en geïnspireerd wordt. Het Augustijnse gedachtengoed is dan ook gekenmerkt door een rijk palet aan verschijningsvormen, met name omwille van de veelkleurigheid van Augustinus’ denken.

Dagvoorzitter is prof. dr. Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology (TST) en Katholieke Universiteit Leuven. Voor de inleidingen tekenen prof. dr. Christoph Burger, Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. Wim François en prof. dr. Mathijs Lamberigts, beiden verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Programma
14.00 uur De mogelijk gemaakte verdiensten van dr. Martijn Schrama OSA,
prof. dr. Paul van Geest
14.15 uur Aangewezen op Gods genade. Gregorius van Rimini en Hugolinus van Orvieto aan
de universiteit van Parijs (rond 1340)
, prof. dr. Christoph Burger
14.40 uur Ruard Tapper, augustino-thomisme en katholiek herstel in het zestiende eeuwse Leuven,
prof. dr. Wim François
15.15 uur De genade doet wel iets met een mens. De augustijn Seripando en het concilie van Trente,
prof. dr. Mathijs Lamberigts
16.00 uur Een eerste reactie van dr. Martijn Schrama o.s.a
16.15 uur Presentatie van de nieuwe locus van de website van het Augustijns Instituut.
16.25 uur Afsluiting en receptie. Na afloop van de presentatie zal het boek te koop zijn.

Praktische informatie

Wanneer: 9 oktober 2021, 14.00-16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Toegang is gratis, aanmelden via www.tiu.nu/schrama.
Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!