Presentatie Groot bijbels namenboek

Bijbelse namen zijn bijna altijd ongelooflijk rijk aan inhoud.
Een naam kan een wens of gebed zijn. Bijbelse namen zijn wereldwijd mogelijk de meest verspreide en bekende namen. Lang niet altijd weten dragers dat hun naam Bijbelse wortels heeft, ouder dan de Bijbel is en ongelooflijk betekenisvol.

Een naam is een van de eerste cadeaus die we aan onze kinderen geven. In de Bijbel vertellen namen iets over de drager.
In dit boek vindt u alle Bijbelse persoonsnamen, mogelijke duidingen en vindplaatsen. Ook vindt u Bijbelse plaatsnamen, namen van bloemen, planten en meer, steeds met mogelijke duidingen en vindplaatsen.

Boekpresentatie

Plaats: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 Arnhem/Oosterbeek
Datum: 4 november 2023
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

Lees hier: Uitnodiging koningsoord 4 november 2023 de volledige uitnodiging voor de boekpresentatie.

Theo van Remundt

GROOT BIJBELS NAMENBOEK
Duidingen en vindplaatsen

€ 40.00

 

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!