Podcasts Bidden met Psalmen

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen?

Bidden met Psalmen gaat over herkenbare gevoelens, zoals dankbaarheid (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63). De besproken psalmen worden aangebracht per thema: openkomen voor God, het kwaad, de navolging van Jezus, het lijden en de verrijzenis. De volgorde is niet onbelangrijk. Ze leidt de bidder gaandeweg binnen in het wonder dat het gebed teweeg kan brengen.

 

 

Er zijn 21 podcast over 5 onderwerpen, voorafgegaan door een inleiding:

Beluister hier de inleiding

Openkomen voor God (danken, vertrouwen, verlangen, groeien in vrijheid, loven)
Het Kwaad
(het kwaad in het algemeen, het kwaad in mijn leven, een meditatie over de hel, vergeving)
De navolging van Jezus
(God roept, de menswording, het leven van Jezus, Jezus redt en geneest, kiezen)
Jezus navolgen, ook als er lijden aan te pas komt
(weerstand, verlatenheid, stille zaterdag)
Volheid van leven: De verrijzenis
(verrijzenis, de verrezen Heer komt naar mij toe, de zending, in alles God liefhebben en dienen)

Alle podcasts zijn hier te vinden.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!