Podcast in de serie mystiek

Op de site Nederlandse Podcasts zijn de populairste Nederlandse podcasts van dit moment te vinden. In mei is daar een gesprek met Hein Blommestijn aan toegevoegd. Hein is lid van de kloostergemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog. En wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut.

De leefgemeenschap Ad Montem heeft twee initiatiefnemers. Zij zijn beiden verbonden met de Karmel en geïnteresseerd in de christelijke mystieke traditie door de eeuwen heen. Voor hen is deze traditie leidraad voor het leven dat zij leiden. Zij zien dit als een geleefde realiteit tot op de dag van vandaag. Als leefgemeenschap staat Ad Montem open voor mensen die de oriëntatie van dit leven en de concrete leefvorm willen delen. Allen kunnen hun eigen ervaring met God inbrengen. Op deze manier verrijken ze de gemeenschap en leren ze van elkaar. Gelijktijdig is God het levend midden van deze gemeenschap. Door telkens weer in stilte naar dit Geheim van ons bestaan terug te keren, laten zij ons door Zijn liefde opbouwen en vernieuwen.

De gemeenschap is niet denkbaar zonder het initiatief van de Cisterciënzers die op Schiermonnikoog een nieuwe start gemaakt hebben. Hoewel wij een zelfstandige gemeenschap zijn, is er sprake van een hechte samenwerking. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van het getijdengebed.

In de podcast gaat Hein Blommestijn in op wezenlijke invloeden op zijn leven. Flarden zijn het; misschien wel doorschijnend. In de serie Mystiek op Nederlandse Podcasts.nl

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!