(Online) Piuslezing door Burgemeester Jan van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen van den Haag spreekt woensdag 24 november om 13.00 uur de Pius-lezing uit over de rol van overheid en kerk in de huidige coronacrisis. Dat doet hij in de Paleiskerk te Den Haag bij de presentatie van de Pius Almanak voor 2022. Niet eerder is het thema zo actueel geweest als dit jaar. Jan van Zanen zal ingaan op de vraag wat de overheid heeft gedaan om de mensen nabij te zijn en in hoeverre de kerk daarin van toegevoegde waarde is geweest.

Op zijn verhaal zal Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, reageren. Daarbij zal hij ook ingaan op de vraag waarom het wantrouwen in de samenleving is gegroeid en hoe overheid en kerk daarmee zijn omgegaan.

Ruim 50 gasten zijn aanwezig bij de fysieke bijeenkomst in afgeslankte vorm: zo is het mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. Ieder die deze lezing live wil meemaken, kan dat doen via deze link, vanaf 13.00 uur.    

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!