Pinksteren

Gebed om de heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.
Amen

 

Pinksterversje van Marjet de Jong

Pinksteren keert je van binnen naar buiten:

niet langer gevangen en niet meer op slot!

Een windvlaag komt om onze oren fluiten:

een vlaag van nieuw leven, een zoen van God!

Ja, Jezus is weg, naar de hemel verdwenen,

we denken dat alles voor niets is geweest,

maar Pinksteren zet ons weer op onze benen:

we krijgen het vuur van de heilige Geest!

 

Uit: Marjet de Jong,
Pluk het jaar! kindergedichten voor alle seizoenen, Adveniat 2018

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!