Pinksteren jaar A – Ontvangt de heilige Geest

Schriftlezingen: Handelingen 2,1-11; 1 Korintiërs 12, b-7+12-13 en Johannes 20,19-2

Het werk van de Geest
Dat moment dat de heilige Geest over de apostelen kwam, werd alles anders. Vóór die tijd zaten ze bang bij elkaar, de ramen en deuren gesloten, onzeker, ze wisten het niet meer. Na die tijd waren het andere mensen: ze waren niet meer bezorgd over wat anderen zouden denken, wat ze van hen zouden vinden en hoe ze zouden reageren, nee: ze gingen naar buiten en spraken vrijmoedig over Jezus en dat Hij uit de doden was opgestaan.

Mooie mens!
Ik denk dat we dit allemaal wel een beetje kunnen herkennen. We zullen het vast ook wel hebben meegemaakt dat we dachten: Kan ik dit wel? Of: wat zouden ze van me vinden? Zie ik er wel leuk uit? Zit mijn haar soms raar? Kijken ze naar mijn pukkeltjes? Hoe kom ik over? Wat vinden anderen van mij? Dat maakt duidelijk dat het voor ons – en bijna voor iedere mens – heel belangrijk is om gewaardeerd te worden en aanvaard te worden, zoals je bent, dat er iemand is die van je houdt. Er zijn veel kinderen en jonge mensen die geen prettig thuis hebben of het niet fijn hebben op school. Het doet best veel pijn en het blijft een beetje aan je knagen als anderen niets van je moeten hebben, je geen prettige contacten hebt, als je door anderen wordt gepest. Er zijn veel anti-pest-projecten, tv-programma’s die daarover gaan en begeleiding voor kinderen die worden gepest. Pesten verpest het leven anderen. Toch is het pesten niet over. Het is helaas nog lang niet overal doorgedrongen dat je dat echt niet moet doen. Ook dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is voor iedere mens om gewaardeerd en aanvaard te worden. Je bent het waard dat anderen je waarderen! Je bent een mooi mens!

Het wonder zien
Natuurlijk weet U alles al over de bevruchting van de eicel door de zaadcel en over hoe een mens tot stand komt door biologische processen. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Als we even afstand nemen zien we ook het bewonderenswaardige: dat het iets buitengewoons is dat uit een zaadje en eitje een mens tot stand kan komen. Als we er zo naar kijken Zien we God aan het werk en zullen we ons realiseren: Ik ben bijzonder! Ik ben een wonder! Een puber is niet zomaar die jongen of dat meisje met die pukkeltjes of puistjes, niet zomaar degene met die leuke kleren of geen leuke kleren, met een scheve neus en grote oren of juist niet. Die mens is een wonder, een prachtig, perfect wonder, gemaakt door God. God houdt van ons en vindt ons bijzonder. Hij is blij met ons.

Je aanvaard weten
Ik heb eens iemand leren kennen die heel erg stotterde, maar heel knap was. Ik denk dat hij het altijd best wel lastig heeft gevonden dat hij zo stottert. Misschien is hij er ook wel mee gepest. De man is katholiek geworden en heeft het stotteren overwonnen. Kwam het omdat hij anders in het leven kwam te staan? “Er is Iemand die van mij houdt en die mij goed vindt, zoals ik ben”. Die Iemand is God, onze Vader in de hemel die mij sterkt door Zijn Geest. Als we zo over onszelf gaan denken gebeurt er iets moois: we worden vrij; we hoeven niet bang te zijn voor anderen of onzeker over onszelf.

Het werk van de Geest
De heilige Geest geeft ons kracht, helpt ons om goede beslissingen te nemen, niet in onszelf opgesloten te blijven, niet angstig, somber zonder durf, maar blij en vol vertrouwen, met kracht en vuur. We bidden op het Pinksterfeest dat de heilige Geest altijd bij ons zal zijn, zoals Hij met de leerlingen was: dat Hij ons zal leiden en zal helpen, dat Hij onze geest zal verlichten, zodat we weten wat we moeten doen en de kracht krijgen om die weg te gaan. Dat bij ons gebeuren mag wat de apostelen op het Pinksterfeest hebben meegemaakt, ook al zien we geen vuur, al horen we geen sterke wind. Dat geeft ook niet, als ons hart maar vervuld mag zijn met de kracht van Gods Geest!
En daarom bidden wij: “Kom, heilige Geest!”.

† Mgr. Jan Hendriks

Afbeelding: fbilhalva via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!