Pinksteren – Kom heilige Geest

Schriftlezingen: Handelingen 2,1-11; 1 Korintiërs 12,3b-7+12-13 en Johannes 20,19-23

Alles was al anders…
Het vuur van Pinksteren heeft alles veranderd. Zeker, door de dood en de verrijzenis van Jezus was de hemel al open gegaan en kregen wij, mensen, een nieuw perspectief. Toen was het leven op aarde al veranderd van een klein afgesloten kamertje zonder uitweg, in een tuinzaal met openslaande deuren en een prachtig uitzicht. Alles wás in feite al veranderd door de grote geheimen die we op Pasen hebben gevierd. Jezus’ opstanding uit de dood,heeft ons leven een nieuwe betekenis gegeven en toekomst, uitzicht op een leven na de dood. Maar iets kan dan wel zo zíjn,,maar dan moet je het ook nog maar kunnen beleven.

Geloof en ervaring
Honderd mensen kunnen ons zeggen dat iets zo is, dat je dit moet geloven, maar dat betekent nog niet dat we het ook ervaren. Die ervaring van wie God is, de innerlijke overtuiging dat er meer is dan dit ondermaanse, de ervaring van de vertroosting die het geloof ons geeft en van wat het betekentdat Jezus verrezen is, die genade geeft ons de heilige Geest.

Er aan toe zijn…
We hebben – denk ik – allemaal wel een ervaring opgedaan van dat er soms misschien wel een perspectief is, maar dat je dat dan nog niet altijd ook helder kon zien. Als we bijvoorbeeld net iemand verloren hebben van wie we heel veel hebben gehouden, kan iemand ons wel zéggen dat het leven doorgaat en dat er licht aan het einde van de tunnel is, dat de zon voor ons weer zal gaan stralen, maar op dat moment valt zo’n verhaal niet goed; het klinkt goedkoop en onecht. Je wilt dan juist dat iemand stil staat bij je verdriet en die zogenaamde positieve boodschap klinkt dan als een negeren, een weg praten, zonder aandacht te geven aan wat je beleeft. We moeten er zelf eerst weer aan toe zijn om uitzicht en toekomst te zien, Pas dan zal ons hart geraakt kunnen worden door een vonk van hoop en vreugde, kunnen we dat perspectief weer zien.

Vreugde als gave
Aan de andere kant zullen we bijna allemaal wel hebben ervaren dat we zomaar ineens vervuld kunnen zijn an vreugde en dankbaarheid: we ervaren het leven als een cadeau, een gave. Dat kan zijn bij de geboorte van een kind of een andere mooie gebeurtenis, en ook soms wel zonder direct aanwijsbare oorzaak: we worden vervuld van vreugde – Dat is iets anders dan goedkope lol –; het maakt dat we dankbaar zijn en iets terug willen geven aan de goede God die ons zoveel geschonken heeft. Dan worden we geraakt door de kracht van de heilige Geest, die ons het leven in een ander licht laat zien.

Afgesloten wereld
Er kunnen ook periodes in ons leven zijn dat we juist niets van God ervaren, de seculiere werkelijkheid, de grauwsluier van het dagelijks leven heeft in ons de overhand. Het ligt dan voor de hand om daarin op te gaan, te denken dat dit alles is, zoals de Emmaüs-gangers (Lc. 24, 13-35) dat was overkomen: twee leerlingen van Jezus liepen na diens dood ontmoedigd en somber met elkaar te praten, ze verkeerden in een afgesloten wereld, zonder uitzicht, zonder geloof, totdat Jezus – zonder dat ze Hem herkenden – bij hen kwam lopen en zich mengde in hun gesprek. Als dat ons overkomt, dat we in zo’n afgesloten wereld komen te leven, hebben we zo’n zelfde nieuwe impuls nodig, iemand die spreekt tot ons hart, die de grauwsluier verjaagt, die de ontmoediging wegneemt, die nieuwe vreugde brengt, het perspectief laat zien.

Kom, heilige Geest!
Want we zijn niet perse zoals we zijn en de werkelijkheid is niet altijd zoals we die ervaren; God kan ons open maken een nieuwe begin maken, als wij een beetje open staan. Laten we daarom blijven bidden: Kom, heilige Geest! Want God heeft ons zijn Geest gezonden als een licht, als een gloed, als een genezing voor onze ziel, als hoop, vertrouwen en uitzicht. Dat is de betekenis van dit Pinksterfeest. De leerlingen van Jezus Christus zaten werkelijk in een diepe dip, zij zagen het niet meer zitten, werden geregeerd door pijn, verdriet en angst. Ze zaten opgesloten in een bovenzaal, tekenend voor hun geestelijke situatie. Alles was dof en grauw, hun verwachtingen over Jezus waren de bodem ingeslagen door zijn lijden en zijn dood. Maar toen zij de heilige Geest ontvingen, brak hun afgesloten wereld open; ze verlieten de zaal en verkondigden Gods grote daden. Alles werd anders, heel hun zijn en hun staan in de wereld, door de Geest van God. We bidden het vaak in deze Pinksterliturgie: Heer, zend Uw geest en alles zal worden herschapen. Dat dit ook ons gebed mag zijn: Kom, heilige Geest, vervul de harten van wie in U geloven; ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde en van enthousiasme voor alles wat goed is en mooi…

† Jan Hendriks

Afbeelding: Gini George via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!