Peter Nissen – Charles de Foucauld

Broeder van alle mensen
Zijn leven en zijn spiritualiteit

Op 15 mei 2022 wordt hij heilig verklaard door paus Franciscus, Charles de Foucauld, de broeder die de woestijn opzocht om daar met de Toearegs te leven en in de verborgenheid de weg van Christus te gaan. In de goedheid en de liefde, in het geduld en de tederheid, daar maakte hij God zichtbaar. En met al zijn zachtmoedigheid werd hij in 1916 vermoord, in de woestijn waar hij begraven ligt, met alleen een kruis. Ruim een eeuw later is er zijn heiligverklaring en heeft hij ook in Amsterdam en Den Haag kleine gemeenschappen van zusters die in de woestijn van de stad de verborgen weg van Christus gaan. Misschien is dat wel de heiligheid van Charles de Foucauld.
Hij die van voorname komaf is, die van het leven wil genieten, die graag de toon wil zetten, hij is uiteindelijk klein en verborgen geworden. Daarin is hij door Gods genade boven zichzelf uitgetild. Hij heeft zichzelf overwonnen door zich over te geven aan Gods wil. Daarmee is hij voor Godzoekers een voorbeeld geworden, heilig in zijn onvolkomenheid en wispelturigheid, werkelijk een kleine broeder van alle mensen.

Peter Nissen (1957) is kerkhistoricus en emeritus-hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

 

 

Charles de Foucauld

Peter Nissen

Prijs: € 15,99

Verwacht rond 11 mei, reserveer nu

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!