Ora et labora – 11 juli Benedictus van Nursia

De 6de-eeuwse monnik legde met de Regel van Benedictus in 17 hoofdstukken de basis voor het kloosterleven.

Kerknet schetst het leven van Benedictus van Nursia (480-547) in 5 sleutelmomenten.

  1. Sluit zich op 14-jarige leeftijd aan bij een groep kluizenaars.
  2. Gaat naar Rome voor studies in kunst, maar kiest daar voor een radicaal ander leven.
  3. Leeft in het spoor van de woestijnvaders en het vroege Westerse monastieke leven als kluizenaar in Subiaco.
  4. Wordt abt van een klooster in Vicovaro, waar monniken hem volgens de legende proberen te vergiftigen omdat hij te streng is.
  5. Sticht een eigen klooster in Monte Cassino en schrijft er de beroemde Regel.

De Regel van Benedictus

Benedictus van Nursia schreef dit document oorspronkelijk als leidraad voor de monniken in zijn klooster in Monte Cassino, maar het vond en vindt veel ruimere weerklank en toepassingen. In die zin is Benedictus van Nursia de grondlegger van het kloosterleven.

De Regel bestaat uit 73 hoofdstukken, die het (samen)leven in een klooster bespreken, zoals praktische zaken, de rangorde, de taken van de monniken en de zorg voor gasten.

De Regel wordt gekenmerkt door mildheid en was bedoeld voor ‘beginners’. Nederigheid, gehoorzaamheid en matigheid zijn kernwoorden, de deugden waarlangs je de ladder naar God beklimt.

‘Ora et labora’

Hoewel het bekende motto Ora et labora (bid en werk) niet als zodanig letterlijk in de Regel van Benedictus staat, kan het wel eruit afgeleid worden: de duidelijke indeling van de dag waarin activiteit en bezinning elkaar in een zo goed als perfecte balans afwisselen. Naast de tijd voor gebed (getijdengebed en eucharistie) en studie, wijst de regel ook op het belang van (eenvoudige) arbeid. Met dat laatste verplichtten de kloosterlingen zich tot handenarbeid, die in die tijd uitsluitend werd gedaan door lijfeigenen en boeren. Werken was volgens de benedictijnen namelijk ook een vorm van bidden.

Patroonheilige van Europa

In 1964 verklaarde paus Paulus VI Benedictus tot patroonheilige van heel Europa.

Meer lezen?


Dom Xavier Perrin

In de leerschool van Sint Benedictus

 19,95

Te bestellen bij Adveniat 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!