Openbaring des Heren jaar C – Zij kwamen van verre

Schriftlezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12

Toen ze de koning gehoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. (Matteüs 2,9)

Het is alsof Matteüs tegen zijn Joodse lezers zegt: ‘Kijk eens wat die vreemdelingen er voor over hebben om de Messias te vinden, terwijl onze priesters en schriftgeleerden geen voet verzetten. En dan te bedenken dat zij weten wat er in de Schriften staat, terwijl die wijzen uit het Oosten geen flauw idee hebben van Mozes en de profeten.’ Met andere woorden: het is niet genoeg dat je de Bijbel in huis hebt, dat je van Betlehem weet en dat je anderen de weg wijst. Je moet zelf in beweging komen.

Dat laatste doen de wijzen uit het Oosten. We kunnen bij hen denken aan alle mensen van wie we vinden dat ze van verre komen: moslims, boeddhisten en hindoes. Maar ook jongeren en ouderen dichtbij, die we met een onhandig woord soms ‘randkerkelijken’ noemen en van wie we zeggen dat ze het geloof hebben losgelaten. Er zijn inderdaad veel mensen die weinig van het geloof afweten. Dat is jammer, want het helpt enorm wanneer je weet wat je gelooft. Hebben ze Christus en het geloof ook losgelaten? Wie zal het zeggen? Vaak doen ze wel wat Christus vraagt.

‘Drie wijzen met wierook kwamen er van verre’. Inderdaad, ze komen van ver, maar vinden het kind. God zorgt er blijkbaar voor dat elk mens, van welke godsdienst of cultuur ook, genoeg licht krijgt om het doel van zijn levensreis te bereiken. Hij stuurt ieder mens op pad met een ster, een spirituele tomtom, het licht van het verstand, de richtingwijzer van het geweten, het kompas van het hart. Zegt het Tweede Vaticaans Concilie niet dat elk mens die eerlijk het ware en het goede zoekt, deelt in het paasmysterie van Christus, ook al zien we niet hoe?

Bij de wijzen denken we aan eerbiedwaardige mannen met grijze baarden die hoog gezeten op hun dromedarissen de woestijnen doorkruisen. Voor mij is Malala Yousafzai uit Pakistan een van de wijzen, een schoolmeisje van 14. Omdat ze vecht voor het recht van alle meisjes om naar school te gaan, werd ze in 2013 op 9 oktober, in het hoofd geschoten. Ze heeft de aanslag overleefd. Onverstoorbaar vervolgt ze nu haar weg. Ik denk niet dat ze weet wie Jezus is, maar ze doet wat Jezus vraagt en Hij kent haar.

Jan Hulshof

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!