Open kloosterdagen succesvol

Een kleine vijfduizend mensen hebben dit weekeinde de negenendertig Nederlandse kloosters bezocht die deelnamen aan de Open Kloosterdagen. De organisatoren spreken van ”een in het algemeen zeer geslaagd weekend.”

”Uit de bezoekcijfers blijkt nog steeds veel belangstelling te zijn voor het kloosterleven. Het ging dit weekeinde niet om de gebouwen, maar om de mensen die erin wonen en werken”, zei een woordvoerster van de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR zondag.
Aldus de berichtgeving op NU.nl

Grote trekker was Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, waar de bijzondere kruisweg van Albert Servaes voor het eerst in tien jaar tijdelijk weer te zien was. Deze kruisweg dateert van 1919 en bestaat nu 100 jaar.

Voor een impressie van de Open Kloosterdag  bij de Trappisten van Koningshoeve in Berkel-Enschot zie dit youtube filmpje.

Lees hier het artikel in de Telegraaf over het Karmelietenklooster in Zenderen

Lees hier het artikel in het NRC over het kruisherenklooster in Sin Agatha

Foto: Beitske Kempenaar