Open Kloosterdag – Wat beweegt je?

In heel Nederland ben je weer welkom in kloosters en abdijen, bij de Nationale Open Kloosterdag op 19 mei 2019. Op veel plaatsen staat de deur open, de kloostergemeenschappen nodigen iedereen van harte uit.

De monniken en monialen, de broeders en de zusters, de paters en de fraters – ze gaan met je in gesprek over het thema van de Open Kloosterdag 2019: ‘Wat beweegt je?’

Ze willen laten zien wat hén bewogen heeft om te kiezen voor een leven als religieus, om zich in te zetten voor anderen en hun leven te wijden aan God en de mensen. Maar ze zijn ook nieuws- gierig naar jou, naar wat jou beweegt. Waarom je naar hen toe kwam bijvoorbeeld, of wat jou beweegt in je dagelijks leven. Elk klooster biedt een eigen programma, dat past bij de gemeen- schap. Het kunnen workshops of rondleidingen zijn, gesprekken met leden van de gemeenschap en de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. Of iets anders natuurlijk!

Wel goed opletten, want niet alle kloosters doen mee. Op www.openkloosterdag.nl staat alle informatie over deelnemende kloosters, programma’s, tijden en contactgegevens. De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) houdt de gegevens zo actueel mogelijk.