Open Kloosterdag – Broeders en zusters. Dit zijn wij!

De deuren gaan open, de kloosters en de tuinen zijn weer even te bezoeken, broeders en zusters heten je welkom en ontmoeten je graag. Dat kan op vele plaatsen door het hele land en – nieuw – dit keer ook online. De Open Kloosterdag wordt georganiseerd en aangeboden door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), dit jaar op 15 mei.

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen, zullen verschillende kloostergemeenschappen in heel het land hun huizen en/of tuinen open stellen voor belangstellenden. Daarnaast zullen enkele locaties online een kijkje geven in het kloosterleven.

Het thema van deze Open Kloosterdag is ‘Broeders en zusters. Dit zijn wij!’ Het doel van de Open Kloosterdag is niet zozeer het laten zien van het gebouw, maar juist van de gemeenschap en van het religieuze leven zelf. Wie zijn wij, als broeders en zusters? Waar staan wij voor? Wat is onze inspiratie en wat willen we graag meegeven aan onze bezoekers? Elk deelnemend klooster zal zelf een programma voorbereiden met rondleidingen, filmpjes, gesprekken of andere activiteiten. In de loop van april 2022 zal alle informatie te vinden zijn op www.openkloosterdag.nl.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!