Open einde noveen – van Hemelvaart tot Pinksteren

Dag 1 Leven nu en altijd
De tijd van Hemelvaart tot Pinksteren is van ouds een noveen om vanuit je verlangen te bidden. Het verlangen is er juist in onze dagen volop. We leven in een bewogen tijd, vanzelfsprekendheden en zekerheden schijnen verdwenen. Waarnaar verlangen we? Daar woorden aan te geven, dat is een manier van bidden: we verlangen naar Gods Geest.

We willen de oude traditie oppakken en iedere dag na de Vespers een clip delen met teksten uit het nieuwe boek Open einde van je verlangen, een korte toelichting of fluitmuziek delen. Het zijn heel korte impressies die ons laten mijmeren in afwachting van de Geest. Ze geven een mooie indruk van het boek – een uitnodiging van een eigentijdse monnik aan iedereen om met hem mee te bidden.

Leven: Het grootste wonder is dat er leven is en niet niets. Met Hemelvaart mogen we stilstaan bij dat leven dat we hebben gekregen en dat altijd bij ons zal blijven. Ook in tijden van crisis is dat wonder springlevend. Bidden betekent een loflied op het leven te zingen: kijk niet naar de hemel, maar kijk naar alles om je heen en zing een loflied op de schepper. Bid met Hemelvaart om een positieve levenshouding, hier en nu, en in eeuwigheid.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!