Open einde noveen – van Hemelvaart tot Pinksteren

Dag 5 Twijfel hoort bij geloof

De tijd van Hemelvaart tot Pinksteren is van ouds een noveen om vanuit je verlangen te bidden. Het verlangen is er juist in onze dagen volop. We leven in een bewogen tijden, vanzelfsprekendheden en zekerheden schijnen verdwenen. Waarnaar verlangen we? Daar woorden aan te geven, dat is een manier van bidden: we verlangen naar Gods Geest.

We willen de oude traditie oppakken en iedere dag na de Vespers een clip delen met teksten uit het nieuwe boek Open einde van je verlangen, een korte toelichting of fluitmuziek delen. Het zijn heel korte impressies die ons laten mijmeren in afwachting van de Geest. Ze geven een mooie indruk van het boek – een uitnodiging van een eigentijdse monnik aan iedereen om met hem mee te bidden.

Vertwijfeling: Wanneer de twijfel overheerst, lijkt het soms hopeloos. Er kunnen juist in deze tijd momenten van Godverlatenheid zijn. Maar tegelijk is twijfel het begin van geloof. Zonder twijfel zouden we het allemaal al weten. Zou gebed dan nog wel nodig of mogelijk zijn? Verlangend naar de Geest stellen we vragen bij alles, vol vertrouwen en hoop, maar wel als kinderen van onze tijd, kritisch.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!