Opdracht van Jezus in de tempel – versje

40 dagen na Kerstmis vieren we op 2 februari Maria Lichtmis. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Marjet de Jong schreef er een versje bij.

De opdracht

Met hun kindje naar de tempel,
op een vastgestelde dag
draagt Maria over de drempel
Hem, die nu nog sluimeren mag.

Dertig dagen, licht als de hemel,
maar voorgoed op aarde thuis,
wordt Hij gedragen en begrepen
door de oudsten in Gods huis.
De oude Simeon en Hannah,
alles hebben ze al gezien,
maar dit kindje in hun handen
luidt een nieuwe toekomst in.

Dertig jaren zal het duren
voor de Opdracht van vandaag
hem door de woestijn zal voeren
naar die radicale vraag:
Ben je klaar om voor Gods liefde
heel de weg tot ’t eind te gaan?
En toen Simeon Hem wiegde,
heeft hij het al diep verstaan.

Tekst en afbeelding: 2019 Marjet de Jong