Op weg naar een theologie van het religieus leven

In het beleidsplan 2021-2025 heeft de KNR de intentie verwoord om een theologie van het religieuze leven te gaan beschrijven. Het is de bedoeling te starten vanuit de beleving van het religieuze leven door leden van instituten die nu verenigd zijn binnen de KNR. De beleving is de concretisering van het ideaal en kan goed gebruikt worden om te verhelderen hoe de theologie van het religieuze leven anno 2021 gestalte krijgt. De theologische omschrijving van het religieuze leven blijft op deze wijze dicht bij de praktijk. Simon Evers had een gesprek met zr. Monica Raassen crss, vicevoorzitter van de KNR.

Een aantal citaten:

Belangrijk is voor mij is de vraag waarom ik iets doe. Ik vraag me bij mijn handelen af of het toegevoegde waarde heeft zowel voor anderen als voor mijzelf. In relatie met anderen gaat het om het welzijn van die ander, hoe kan ik daaraan bijdragen. Niet vanuit individueel perspectief maar vanuit gemeenschappelijk perspectief kijkend. Dat geldt voor wat ik doe of niet doe maar ook voor materiële zaken. Als het gaat om materieel bezit stel ik mij de vraag of het al dan niet luxe is. Voor ik intrad in Maarssen had ik de beschikking over veel luxe en ik was er ook wel aan gehecht. Ik had een groot huis, een luxe inrichting en een grote auto. Ik heb geleerd dat bezit ook te maken heeft met hoe je door anderen gezien wilt worden. Nu is dat voor mij niet meer belangrijk. Bij elke aanschaf is het de vraag of het noodzakelijk is en of het geen schade toebrengt door de wijze waarop het geproduceerd is.

Wat is dan de kern van het religieuze zijn?
Als religieuze kies ik ervoor om in mijn leven ruimte te scheppen voor God en probeer ik het beeld van God waarin ik geschapen bent tot uiting te laten komen door een vrouw uit een stuk te zijn – onverdeeld! Binnen- en buitenkant zijn een geheel.

Jij draagt soms een habijt en soms niet. Heeft dat iets met de kern van het religieuze zijn te maken?
Met of zonder habijt, ik ben en blijf zr. Monica, het habijt is niet mijn identiteit. In het klooster geeft een habijt de eenheid van de gemeenschap aan, in mijn werk helpt het voor de herkenbaarheid, ik werk vanuit mijn religieuze achtergrond die voortkomt uit mijn verbondenheid met God. Voor mij is God een ruim begrip en heeft vooral te maken met de liefde zoals in de Bijbel staat: ‘God is Liefde’ (1 Joh. 4, 8 en 16). Die liefde geeft eenheid met alle mensen, met de schepping.

Wat is dan de essentie van jouw leven als religieuze?
Altijd openstaan voor de roepstem van God. Dat bepaalt alles: mijn doen en laten, de wijze waarop ik me verhoudt tot anderen, de manier waarop ik mijn werk doe. De focus ligt bij de A/ander. Binnen de Augustijnse spiritualiteit van de Kanunnikessen werd dat verwoord met: ‘een van hart en een van ziel op weg naar God.’ De focus ligt op Gods liefde die in en door mensen aan het licht komt.

Meer lezen? Kijk op de website van de KNR

Foto: Klooster! 8, Foto: Marte Visser Photography

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!