Online Magazine terugblik Jaar van het Brabants Kloosterleven

Onlangs verscheen een speciaal online magazine waarin wordt teruggeblikt op het Jaar van het Brabants Kloosterleven. In 17 artikelen komen interessante momenten en ontmoetingen uit het afgelopen jaar voorbij.

Uit het voorwoord van het Projectteam Brabants Kloosterleven
In dit magazine blikken we terug op het Jaar van het Brabants Kloosterleven met foto’s en verhalen. 2021 was een bijzonder kloosterjaar omdat vier kloostergemeenschappen een jubileum vierden. Deze vormden een prachtige aanleiding om de rijke Brabantse kloostergeschiedenis in het licht te zetten en om de samenwerking tussen mensen en organisaties die zich verbonden weten met het kloosterleven te verstevigen.

Hoe gaan we om met duurzaamheid? Wat verbindt ons als mensen? Wat is de waarde van bezit? Waar vinden wij rust en bezinning? Op allerlei plekken en momenten zijn mensen over deze vragen in gesprek gegaan. Presentator Oscar Kocken deed dat in de podcast Kloosterleven, onder andere met broeder Guido. De trappist uit Zundert pleit voor meer contact tussen de kloosters en de maatschappij. “Er valt hier niets te halen. Er vallen wel ontmoetingen te regelen en van elkaar te leren. Je kunt hier iets ervaren wat aan het verdwijnen is, maar het mag niet op die laag blijven. Wij willen niet een ivoren toren, het dient dynamisch te zijn.”

Beeldend kunstenaar en illustrator Ludwig Volbeda versleet tientallen fineliners en potloden om heel minutieus de duizendjarige geschiedenis van het kloosterleven vast te leggen in de Mappa Brabantiae, modern monnikenwerk.

“Gelukkig is het niet alleen een nostalgisch terugblikken is geworden”, vertelt Abt Denis Hendricks. Gesprekken gingen ook over kloosterwaarden die vandaag de dag nog essentieel zijn en over de toekomst van de kloostergemeenschappen. Voor sommige kloostergemeenschappen is die toekomst onzeker. Daarom had het kloosterjaar mede als doel nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en samenwerking te verstevigen. Die samenwerking komt steeds beter op gang. “Kloosters weten elkaar nu beter te vinden.”

De jonge bio-boer Siebe uit Erp ging lunchen bij de vegetarische zuster Marijke in Megen en genoot van de rabarbergemberjam. Die verkoopt hij nu in zijn winkel. “We hebben allebei een oud beroep waarvan de toegevoegde waarde als een paal boven water staat, maar waar de laatste tientallen jaren flink aan geknabbeld wordt… Zelf ben ik niet enorm gelovig, maar je hoeft niet gelovig te zijn om dezelfde waarden te hebben, erover na te denken en ernaar te leven”, zegt Siebe.

Zuster Bettina en Carmen Coolen wandelden een dag over Ons Kloosterpad. Het leverde een iconische foto op die de website Brabants Kloosterleven siert. De ontmoeting betekende ook het begin van een bijzondere band tussen twee vrouwen die allebei kiezen voor een eerlijk leven, ieder vanuit hun eigen roeping en in gemeenschap met anderen.

Tijdens het kloosterjaar kregen tientallen mensen de gelegenheid om kloostergast te zijn. Voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade resideerde bij Dom Bernardus in Koningshoeven. Hun gesprekken gingen onder andere over duurzaamheid. “Wat een klooster ook mooi toont is dat de monumentale waarde ervan niet alleen het gebouw betreft, maar ook de leefwijze. Dat is een andere vorm van duurzaamheid, de continuïteit van de leefwijze”, aldus Floris Alkemade.

In het magazine staat ook een foto van een volle stempelkaart. Wandelaar Léon Clemens was een van de vele honderden of duizenden mensen die Ons Kloosterpad gelopen heeft. En ook al waren door corona de ontvangstmogelijkheden in kloosters lang niet altijd optimaal: “We hebben wel veel stempels gezet, souvenirs en ansichtkaarten verkocht. Dan ontstaan altijd wel gesprekken… bijzonder en waardevol”, aldus abdis Angela Holleboom.<

Ons Kloosterpad blijft, ook nu het kloosterjaar afgelopen is. Van wandelknooppunt naar wandelknooppunt kunnen mensen het kloosterleven in Brabant blijven ontmoeten. We zijn blij dat het kloosterjaar meer aanknopingspunten heeft opgeleverd en hebben vertrouwen in verdere versteviging van dit bijzondere netwerk, zodat we de komende jaren nog meer mensen kunnen bereiken en het kloosterleven ook in andere vormen een toekomst geven.”

Volg hier de link om het online magazine te bekijken.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!