Online lezing: Het goddelijk vrouwelijke bij Hildegard van Bingen

In de serie Bezield en Bezielend van het Spiritueel Cultureel Centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort houdt Kitty Bouwman op 10 april een lezing over Hildegard van Bingen.

De middeleeuwse visionaire Hildegard van Bingen (1098-1179) was een veelzijdige vrouw. Ze was profetes, mystica, benedictines, geestelijk leidsvrouw en componiste. Ze gaf door in klanken, beelden en woorden wat haar geopenbaard werd vanuit de goddelijke werkelijkheid. Ze liet zich inspireren door het levende Licht. En werd innerlijk onderricht door God. Daarvan getuigt ze in haar visioenen, brieven en liederen.

Op deze bijeenkomst staan we eerst stil bij het leven van Hildegard. Dan luisteren we naar liederen. Hoe verwoordt en verbeeldt Hildegard het goddelijk vrouwelijke in haar visioenen? Op welke wijze treedt zij in relatie tot de mens? In welke symbolen brengt Hildegard deze relatie tot uiting?

Begeleiding: Kitty Bouwman
Kitty Bouwman doet onderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut. Ze promoveerde op dezelfde thematiek bij Augustinus: Mater Sapientia (2015) en schreef over Hildegard: Zicht op Hildegard (2020) Kitty Bouman is geestelijk begeleider en docent spiritualiteitstudies aan verschillende opleidingen.

Praktisch

Datum: 10 april

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Plaats: Online

Kosten: €5 na opgave te betalen op IBAN NL31 RABO 0357 4808 72 t.n.v. PPM Jacobs en/of CP Scholten

Informatie en opgave: via deze link