Oktober Mariamaand

Maria die de knopen ontwart

Het schilderij ‘Maria die de knopen ontwart’ is in 1700 gemaakt door Johann Melchior Schmidtner in Duitsland. Het werd uit dank geschonken door een echtpaar na huwelijksproblemen. Op voorspraak van Maria die de knopen ontwart is de huwelijksband van dit echtpaar hersteld.

In de loop van de eeuwen vindt er een verschuiving plaats van het inroepen van de voorspraak van Maria bij huwelijksproblemen naar het losmaken van de knopen in je leven. De volksdevotie geeft de essentie van het beeld weer: troost, kracht en voorspraak voor ieder die ergens mee in de knoop zit.

 

 

Maria, 

Soms wordt de stress me te veel.

De spanningen

gaan zich vertalen in klachten.

Mijn lichaam gaat signalen geven.

Ik voel blokkades,

ook knopen genoemd.

Stress wordt pijn.

Hoe kom ik hieruit?

Wie ontwart deze knopen?

Wilt gij mij helpen?

Gaat gij voor mij

de knopen ontwarren?

Mag ik bij u opnieuw rust

en ontspanning ervaren?

Maria,

bid voor mij.

Help mij.

Amen

 

Het gebed is overgenomen uit het inspiratieboekje Maria die de knopen ontwart van Paul Verbeek.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!