Oecumenelezing verplaatst naar 13 mei

‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’ is de titel van de Oecumenelezing 2022 door Prof. dr. Peter Nissen.

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Vervolgens vindt een forumgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel. Een divers samengesteld panel geeft respons op de inleiding. Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten en ontmoeten.

Thema van de Assemblee
Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Een toekomst waarin Christus’ liefde de wereld beweegt tot het ruimhartig betrachten van menswaardigheid, het getuigen van vrede, aanpak van ongelijkheid, zorg voor de toekomst van onze planeet, verzoening van maatschappelijke spanningen en eerlijker verdeling van hulpbronnen.  De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar  is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische Bezinning, nr. 68. De uitgave is ook als download beschikbaar.

Praktisch
Datum:
Organisatie: Raad van Kerken in Nederland
Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

De lezing vindt doorgang onder de dan geldende regelgeving van de overheid rond covid-19.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!