Ode aan de stilte


De doorleefde stilte is

de moeder van het gebed,

de bevrijding uit de ballingschap,

de bescherming bij vurigheid,

de behoedster van de overwegingen,

een wachtpost tegen de vijanden,

een kerker voor ons verdriet,

een vriendin voor onze tranen,

de vormster van ons doodbesef,

de schilderes van de tucht,

de bedrijvige minnares van het oordeel,

de ondersteuning van de onrust,

de vijandin van de vrijblijvendheid,

de gezellin van de rustige adem,

de tegenstandster van de drang tot leraren,

de helpster van de kennis,

de vormster van de beschouwing,

de onzichtbare voortgang en de verborgen opgang…

De minnaar van de stilte nadert God;

terwijl hij zich in het verborgene onderhoudt met Hem

ontvangt hij zijn licht.

 

Johannes Climacus (600 na Christus)

 

Afbeelding:  pasja1000 van pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!