Noveen ter voorbereiding op de Kerkproeverij

De Raad van Kerken voert in 2018 een campagne van Kerkproeverij. Gemeenten en parochies die willen meedoen kunnen zich daarbij aansluiten. De landelijke campagne loopt uit op een kerkdienst op zaterdag 15 of zondag 16 september. Pastores, kerkenraden, parochiebesturen beslissen plaatselijk zelf of ze te voren hun eigen gemeenteleden oproepen om op 15 of 16 september iemand mee te nemen naar de kerk.

Het huidige nummer van Klooster! (nr 3, juni 2018) is geheel gewijd aan het thema Gastvrijheid. Lees bijvoorbeeld het artikel  van Stefan Paas ‘Gastvrijheid zit in het DNA van de kerk’ (bladzijde 74 ev.). Paas verzorgde op 6 april een inleiding op de inspiratiedag voor Kerkproeverij organisatoren. Hij sprak over gastvrijheid als ‘een manier van zijn’:

 

‘Gastvrijheid gaat veel dieper dan marketing; het is echt een manier van zijn. Het is geen instrument om missionair effectiever te zijn; gastvrijheid is de missie. In de eerste plaats is het simpelweg: mensen bij elkaar brengen rond dingen en doelen die ertoe doen, en daaromheen vriendschappen sluiten, verbintenissen leggen.’

 

Een goed idee om als gemeenschap samen toe te leven naar het weekend is het houden van een Noveen. Negen dagen lang bij elkaar komen, om te bidden om met elkaar ‘gastvrij’ te zijn.

Kijk hier voor een voorbeeld hoe dit eenvoudig vorm te geven is.
Noveen ter voorbereiding op de Kerkproeverij 15 september 2018

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en achtergronden, kijk dan op de website van de Raad van Kerken.