Nikolaas Sintobin onderscheiden voor boek Vertrouw op je gevoel

De Vlaamse, in Nederland wonende jezuïet Nikolaas Sintobin, die bij een ruim publiek ook bekend is als internetpastor, is naar eigen zeggen erg blij met de onderscheiding voor zijn boek Vertrouw op je gevoel, dat door het lezerspubliek is onderscheiden met de Publiekprijs voor het Spirituele en Christelijke Boek.

Hij zegt hierover:

‘Boeken schrijven maakt deel uit van mijn werk als jezuïet. Zo’n prijs interpreteer ik als een bevestiging dat dit werk wordt gewaardeerd. Dat maakt mij blij. Ik geef veel voordrachten. Dan kan je mensen 1 à 2 uur lang iets aanreiken. Het lezen van een boek duurt veel langer en kan daarom veel dieper gaan. Deze publieksprijs draagt hopelijk ertoe bij dat het boek ‘Vertrouw op je gevoel’ verder verspreid en gelezen wordt. Er zijn nu al vijf drukken.’

Het bekroonde boek van Nikolaas Sintobin bewijst volgens de jury van de Prijs voor het Spirituele en Christelijke Boek dat een jezuïet niet per se paus hoeft te worden, maar dat hij ook gewoon een goed boek kan schrijven. Het uitgangspunt van Vertrouw op je gevoel (uitgegeven door KokBoekencentrum – Lannoo) is de spiritualiteit van de jezuïeten en hun stichter Sint-Ignatius van Loyola, die van het onderscheiden de kunst heeft gemaakt om met aandacht en actief luisteren in het leven te staan. Nikolaas Sintobin:

‘Ignatius leert hoe gevoelens een vertrekpunt kunnen zijn om God op het spoor te komen in je leven. Volgens hem is God dus terug te vinden in de ervaring van de mensen. Dat sluit naadloos aan bij onze cultuur. Die waardeert zowel de persoonlijke ervaring als de gevoelens. Nogal wat spiritualiteitsboeken gebruiken veel jargon en vooronderstellen een hoog ‘geloofsniveau’ bij de lezer. Beide liggen vandaag voor veel mensen moeilijk. Ignatius van Loyola vraagt om te incultureren: om de Blijde Boodschap van Jezus te beleven en te delen in en dankzij de eigen cultuur. Daarom heb ik gekozen voor laagdrempeligheid, ‘gewoon’ woordgebruik en veel uit het leven gegrepen voorbeelden. Paus Franciscus heeft een synodale dynamiek gelanceerd in onze Kerk. Daarbij speelt de (ignatiaanse) onderscheiding een centrale rol: hoe komen we erachter waar Gods Geest zijn Kerk toe uitnodigt. Dit onderscheidend luisteren naar de Geest is net het onderwerp van mijn boek.’

Internetpastor
Nikolaas Sintobin is allicht de bekend(st)e internetpastor en jezuïet in ons taalgebied. Er zijn weinig of geen andere mensen die zich internetpastor noemen.

Ik hoop dat hierin snel verandering komt. De digitale transitie is immers een realiteit. De plek bij uitstek waar je vandaag (nieuwe) mensen kunt bereiken, is het internet. Het is een plicht, of beter nog, een heerlijke uitdaging voor christenen om ook in de digitale omgeving het Evangelie van Jezus aan te bieden. Het internet biedt ongekende mogelijkheden. Recent nog hield ik een gebedsviering via Zoom (video) voor deelnemers aan onze digitale adventsretraite. Ik was ontroerd toen ik op de tientallen schermpjes een ziekenhuiskamer zag. Met een mondkapje aan en omringd door allerhande machines kon de bedlederige Noël, dankzij internet, deelnemen aan onze gebedstijd. In Vlaanderen hebben we al het uitstekende Kerknet. Er is de onvolprezen Thomaswebsite voor het godsdienstonderwijs. Ook de jezuïeten investeren veel in digitaal pastoraat. Al bij al is het digitale aanbod in christelijk Vlaanderen echter nog relatief beperkt. Ik hoop oprecht dat snel ook andere groepen in de Kerk zich meer gaan toeleggen op een professionele en creatieve aanwezigheid in de digitale omgeving.

Tekst overgenomen van Kerknet België

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!