Nieuwe prior voor gemeenschap van Taizé

De Britse broeder Matthew (Andrew Thorpe) is de nieuwe prior van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Hij werd door de aftredende prior Alois (Löser) benoemd tot zijn opvolger. Broeder Matthew werd geboren op 10 mei 1965 in Pudsey (Verenigd Koninkrijk). Hij is anglicaan en trad op 10 november 1986 toe tot de gemeenschap van Taizé. De overdracht zal plaatsvinden op de eerste adventszondag, op 3 december 2023. 

De aankondiging komt als een verrassing, al zegt broeder Alois dat hij al enkele jaren aan aftreden dacht en daarover ook een gedachtewisseling had met zijn medebroeders. Hij hoopt dat de broedergemeenschap een nieuwe fase in haar bestaan kan starten, ook in het licht van de onthullingen over misbruik. In 2020 meldden zich vijf slachtoffers; een broeder werd hierna uit de gemeenschap gezet.

Broeder Alois: ‘Terwijl de wereld en de Kerk de afgelopen twee decennia sterk veranderden, besefte ik dat het tijd was om mijn taak over te dragen aan een broeder die na mij bij onze gemeenschap kwam. Voor het ambt van prior is geen vooraf vastgestelde leeftijds- of tijdslimiet ingesteld. Ik kan nu de tijd nemen om de overdracht voor te bereiden zonder in een noodsituatie terecht te komen. Mijn keuze viel op broeder Matthew, die ik heb aangewezen als volgende prior van Taizé.’

Moord op de stichter
Alois Löser trad in november 1974 op 20-jarige leeftijd toe tot de oecumenische gemeenschap in Bourgondië, die hij een jaar eerder had leren kennen. In 2005 kreeg hij de zware opdracht om de charismatische stichter Roger Schutz (1915-2005) op te volgen als prior van de oecumenische broedergemeenschap. Schutz werd in 2005 tijdens een gebedswake vermoord, maar de stichter van Taizé had Alois Löser al bij leven aangeduid als zijn opvolger.

Bron: Taizé
Foto: Broeder Alois en zijn opvolger Broeder Matthew © Marija Poklukar/Gemeenschap van Taizé

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!