Nieuwe internationale dominicanengemeenschap en prior in Leuven

De Nederlandse dominicaan Richard Steenvoorde komt in de zomer aan het hoofd van een nieuwe, internationale predikherengemeenschap in Leuven.

De Nederlandse dominicaan Richard Steenvoorde is door de Belgische provinciale raad van de dominicanen per 1 juni benoemd als prior van het nieuwe internationale dominicanenklooster in Leuven. In de Vlaamse universiteitsstad gaat van de zomer een nieuwe Engelssprekende internationale gemeenschap met tien broeders van start. De lancering van de nieuwe gemeenschap in Leuven valt samen met de grote verbouwing en modernisering van het dominicanenklooster aan de Ravenstraat in Leuven. De oprichting van de nieuwe gemeenschap is een eerste concreet resultaat van de samenwerking en fusie van de Nederlandse en Belgische dominicanen, die op 30 mei 2022 in Rotterdam officieel zal bekrachtigd worden door Gerard Francisco Timoner III, de magister van de orde.

De gemeenschap in Leuven wil in eerste instantie de academische aanwezigheid aan de universiteit versterken. De dominicanen gaan momenteel ook na hoe zij de banden met de theologische faculteit kunnen versterken. Daarvoor werken zij samen met de lekendominicanen en zoeken zij ook samenwerking met zustercongregaties van dominicanessen.

Prior
Richard Steenvoorde (°1973) trad in 2013 toe tot de orde van de dominicanen. Hij is de eerste van een nieuwe generatie broeders in de Nederlandse provincie. Hij deed zijn noviciaat in Cambridge en studeerde daarna theologie in Oxford. Momenteel is hij nog prior van het klooster in Rotterdam en studentenpastor voor de Engelstalige studentengemeenschap in de Eendrachtskapel in Rotterdam. Hij zit in het bestuur van de Nederlandse provincie en is verbonden aan de theologische faculteit van de KU Leuven en aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Nederlandse Hoeven. Op 12 juni zal hij met dankviering in de Eendrachtskapel afscheid nemen van zijn gemeenschap in Rotterdam.

Bron: Dominicanen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!