Nederlandse Dominicanen stemmen in met fusie

Het kapittel van de Nederlandse dominicanen stemde afgelopen week  met algemene stemmen in met de voorgenomen fusie met de Belgische provincie.

Voorafgaand aan de beraadslagingen op de tweede dag van het laatste kapittel van de Nederlandse provincie in Huissen, is er een schriftelijke consultatie geweest van alle Nederlandse broeders. Van hen reageerden er 33, zij waren ook allemaal positief over een fusie met de Belgische broeders.

Daarmee komt de fusie een stap dichterbij en ook het einde van de Nederlandse provincie, die bestaat sinds 1515 en toegewijd is aan Maria van de Rozenkrans. Er is ook instemming met het besluit nodig vanuit Rome, het generalaat van de Orde der Predikers, dat al op de hoogte is. Waarschijnlijk wordt de fusie tussen de Nederlandse en Belgische provincies halverwege 2022 formeel.

De Belgische provincie, toegewijd aan St. Thomas van Aquino, is het resultaat van het samengaan van de Vlaamse en Waalse broeders in 2015.

Er wordt gesproken over wat de visie concreet inhoudt. Er is al gewerkt aan een nieuw statuut.

Bij de besprekingen was ook de Vlaamse provinciaal Philippe Cochinaux als waarnemer aanwezig, samen met een van zijn medebroeders.

Op de foto: de Belgische provinciaal Philippe Cochinaux o.p. en zijn Nederlandse collega René Dinklo o.p. na het besluit.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!