Museum Krona: Tentoonstelling Kloosters in beweging

Van binnenuit (Tweede Vaticaanse Concilie) en van buitenaf kwam er zestig jaar geleden een ongekende beweging op gang, die het religieuze leven in Brabant ingrijpend heeft veranderd. Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven bij de tijd te brengen.

Denk aan het vertalen van gebedenboeken, het houden van de liturgie in de volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije tijd. De tentoonstelling Kloosters in beweging toont deze omwenteling in de kerken en de kloosters vanuit het oogpunt van zowel de kloosterlingen die binnen de kloostermuren leven – de zogenoemde contemplatieve orde – als de kloosterlingen die in de samenleving werkzaam zijn, de actieve orde.

Met de vernieuwing kwam ook een einde aan ‘de missie’, waarin vele duizenden missionarissen, broeders en zusters in het buitenland zorg verleenden, het katholicisme verspreidden of les gaven. Waar in de negentiende en twintigste eeuw een trek ontstond naar verre oorden als Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika, komen vandaag de dag vanuit deze landen werkzoekenden, vluchtelingen en ook religieuzen naar Brabant. Juist samen met deze groep nieuwe Nederlanders is de tentoonstelling met materiaal uit de missies samengesteld en hun kijk erop is verwerkt in de tentoonstelling.

Tentoonstelling Kloosters in Beweging

Waar: Museum Krona, Veghelsedijk 25 Uden

Wanneer: 6 november 2021 t/m 9 januari 2022,

Meer informatie: www.museumkrona.nl

Afbeelding: De Clarissen van Megen 1961. Foto Guus Bekooy. Collectie Museum Krona

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!