Moeder Teresa en de missionarissen van naastenliefde

Moeder Teresa, geboren als Anjezë Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een Albanese katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in onder de armsten der armen in India. De congregatie die ze in 1950 stichtte telde in 2012 meer dan 4500 leden met 300 tehuizen en was actief in 133 landen.

Met grote liefde heeft de Heilige Moeder Teresa haar leven toegewijd aan de zorg voor de ‘geringsten’. Haar kinderjaren in Skopje (in het huidige Macedonië) beginnen in een welgesteld gezin maar als ze 9 jaar is, sterft haar vader. Agnes (zo heet ze bij haar geboorte) en haar broer, zus en moeder blijven alleen achter. Daarna leeft het gezin in grote eenvoud en in vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Haar moeder is een inspirerend voorbeeld van gebed en liefde en leert haar kinderen vriendelijkheid, generositeit en aandacht voor de armen.

Al in haar tienerjaren ervaart Agnes een roeping tot het religieuze leven. Als ze 18 jaar is, vertrekt ze naar Ierland voor het noviciaat van de Zusters van Loreto. Bij de Zusters ontvangt ze de naam Maria Teresa. Vanuit Ierland gaat ze naar Calcutta (India) om les te geven op een Loreto school. Dat doet ze gedurende 25 jaar.

Op een dag in september 1946 ontvangt ze in de trein op weg naar haar retraite een ‘roeping binnen een roeping’. Ze voelt heel sterk dat God haar roept om het klooster te verlaten en de armen te gaan helpen door tussen hen in te gaan leven. Nadat ze na 2 jaar (eindelijk) toestemming heeft gekregen van haar overste, gaat ze in de sloppenwijk van Calcutta tussen de armsten der armen wonen. Ze kleedt zich in de traditionele Indiase witte sari met blauwe banden. Ze geeft de armen eenvoudige medische hulp, voedsel en les aan de kinderen. Zo tekent ze het alfabet voor de kinderen in het zand!

Op 7 oktober 1950 is officieel de ‘Congregation of the Missionaries of Charity’ opgericht. De zusters doen naast de drie gebruikelijke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid nog een vierde, specifieke gelofte: “oprecht en belangeloos de armsten van de armen te dienen”. Het werk breidt zich snel uit naar het stichten van kindertehuizen, tehuizen voor stervenden, lepraklinieken, tehuizen voor Aids slachtoffers en allerlei andere initiatieven om daar waar nood is, te helpen.

Het enige Belgische klooster van de orde bevindt zich in Gent en werd opgericht in 1980. In Nederland zijn er kloosters te Amsterdam en Rotterdam. Het Rotterdamse klooster werd opgericht in 1977.

Als Moeder Teresa in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, wil ze dat het banket naar de armen gaat. Naast haar werk voor de armsten der armen, ziet ze ook steeds meer de geestelijke armoede in de rijke landen. Ze vraagt keer op keer aandacht voor de bescherming van het ongeboren leven en voor de heiliging van het gezin.

Moeder Teresa sterft op 5 september 1997 in haar klooster in Calcutta. In 2016 werd zij heiligverklaard.

Een gebed van Moeder Theresa:

Vader, uw liefde vraag ik
om vereenzaamde mensen
warmte en geborgenheid te geven.
 
Uw troost vraag ik
om gebroken, geknakte mensen
te doen blijven hopen.

Uw zachtmoedigheid vraag ik
om de wereld, uw schepping
een stukje goddelijker te maken.

Uw gerechtigheid vraag ik
om onrecht en egoïsme 
in en rondom mij
tegen te gaan. 

Uw barmhartigheid vraag ik
om met een open hart
naar mensen toe te gaan.

Uw zuiverheid vraag ik
om uw stem in de stilte te horen.

Uw vrede vraag ik
om aan al uw kinderen te vertellen
dat Gij Vader zijt.

Opdat uw wil zou geschieden 
ben ik bereid, Vader.
Hier ben ik.
Zend mij.

Moeder Theresa,
Klooster!kalender 2023

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!