Meditatie in de Abdijkerk van Egmond

Vanaf maart kunt u elke maand samen met de broeders mediteren in de abdij. U bent van harte welkom om elke laatste vrijdag van de maand deel te nemen aan een meditatiebijeenkomst  in de sacramentskapel in de abdijkerk. Inloop en uitleg is vanaf 18:45 uur. Om 19:00 uur begint de meditatie. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 31 maart. De volgende is op 28 april. De bijeenkomsten worden ingeleid door de heer Arno Reijers. Inloop is vrij en gratis, aanmelden is gewenst via deze link.

Meditatie in Oosten en Westen.
Tegen het einde van het 2e Vaticaans concilie, in 1965, wordt in het document Nostrae Aetate (in deze tijd…) de nadruk gelegd op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. In diezelfde periode worden Oosterse meditatiepraktijken in het Westen steeds populairder. Deze twee factoren vormden voor christelijke monniken aanleiding tot een gedegen onderzoek naar de overeenkomsten tussen Oosterse en Westerse contemplatieve oefenpraktijken. In dit onderzoek stuitte de monniken John Main (1926 – 1982) en Thomas Keating (1923 – 2018) op duidelijke overeenkomsten tussen de uit het Oosten afkomstige praktijken zoals mantra- en zen meditatie en oefenpraktijken uit de eigen eeuwenoude christelijke mystieke traditie. In dit verband verwijzen zij met name naar de woestijnvaders (3een 4e eeuw), in het bijzonder naar Johannes Cassianus en een mystiek traktaat uit de 14e eeuw genaamd “De wolk van niet weten”. Het betreft een traditie die onder de namen “gebed van eenvoud” en “gebed van het hart” haar oorsprong vindt in de tijd van de apostelen. In essentie komen de gevonden overeenkomende punten tussen de Oosterse en Westerse contemplatieve praktijken neer op: in een passende houding neerzitten in stilte en concentratie op het steeds weer in stilte herhalen (“japa”) van een gebedswoord of korte zin (“mantra”) al dan niet in harmonie met de ademhaling.

De moeilijkheid van deze spirituele praktijk is haar eenvoud…

De bijeenkomsten omvatten telkens vier onderdelen van ongeveer een kwartier, te weten: (1) inleiding en richtlijnen; (2) zitten in stilte; (3) ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling en (4) zitten in stilte. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en gratis. Er is geen voorkennis vereist.

Afbeelding: Alsterkoralle via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!