Martelaren van Gorcum

Het hele jaar door, en speciaal rond 9 juli de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum, gaan vele katholieken naar Brielle op bedevaart om de martelaren te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. In 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum in Brielle om het leven kwamen.

Het bedevaartsoord staat dit jaar op een bijzondere manier stil bij dit feit tijdens de Nationale Bedevaart op 9 juli.

De Nationale Bedevaart kan dit jaar voor het eerst sinds de coronaperiode weer met velen worden gevierd. “We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien”, zegt custos pastoor Jack Glas. “Dus kom naar de Nationale Bedevaart op 9 juli, zodat we met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats.”

Wat het programma betreft: om 11.00 uur is er een plechtige eucharistieviering en om 15.30 uur een sacramentsprocessie als afsluitende viering.

Vanaf 15 mei tot 31 augustus is de bedevaartskerk geopend op dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag 13.00-16.00 uur.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onafhankelijkheid, maar er liepen ook religieuze stellingnamen doorheen die verhard waren aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. De Beeldenstorm raasde in 1566 door de Nederlanden. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten in, die de opstandelingen en beeldenstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen, onder aanvoering van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de Noordelijke Nederlanden.

Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de geuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heenkomen als de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot op 26/27 juni Gorcum innam, werden alle rooms-katholieke geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd, waar Lumey hen bij aankomst, twee dagen later, opwachtte. Bij hun gezelschap kwamen nog vier priesters van andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23.

Bij de verhoren in Brielle vielen twee van hen af, bij de terechtstelling nog twee. In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht, even buiten Brielle naar een klooster dat in april al gesloten en geplunderd was. Daar zijn de 19 martelaren opgehangen aan de balken van de turfschuur. Hun geschiedenis is goed bekend, omdat iemand uit Gorcum die familie was van een van hen de gebeurtenissen van dichtbij heeft meegemaakt, daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek geschreven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. En van de meesten ook hun levensloop en leeftijd.

In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht, er een houten kapel gebouwd en een binnenplaats, het martelveld. Later is er een grote stenen kerk gezet. Op het martelveld zijn met een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur aangegeven. In de kerk staat een reliekschrijn, een rijk bewerkte kast van metaal met beenderen van deze mensen. Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te bidden en de gedachtenis van deze martelaren in ere te houden.

Tekst en filmpje overgenomen van website martelarenvangorcum.nl

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!