Marijke Brouwer – Midden in de chaos en onrust is God er voor ons

Eigenlijk heb ik niet een apart gebed bedacht ik mij, maar ons getijdengebed geeft nu nog meer steun en bemoediging dan normaal. De teksten van de psalmen, kantieken, onze gebeden geven zoveel herkenning op dit moment. De momenten van angst, onzekerheid, onrust – het volk onderweg (wij dus allemaal) zoekt naar houvast en midden in de chaos en onrust is God er voor ons.

Ik voel me juist tijdens de gebedsmomenten in onze kapel extra verbonden met onze wereld, met wat er nu allemaal gaande is. Tijdens een van de vieringen spreken we hardop uit wat er leeft in ons hart maar klinken ook de intenties die aangevraagd worden door mensen via de mail of per post. Het is erg waardevol om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor velen in deze crisistijd.

Voor de mensen die dit lezen:
Ik wens u allen veel sterkte en goede moed toe en weet dat er voor u gebeden wordt hier in Megen.

Vrede en alle goeds
Zr. Marijke osc.

Psalm 143 (vers 7 en 8)

Antwoord mij ijlings, o Heer,
Ik ben aan het eind van mijn kracht.
Wend uw aanschijn niet van mij af.
Dan wèrd ik als wie daalden in de groeve;

Laat mij morgenlijk weten uw goedheid:
Gij zijt het op wie ik vertrouw –
Wijs gij mij de weg die ik gaan moet
Mijn leven geef ik in uw hand.

Uit: Bidden in tijden van beproeving, blz. 46 en 47

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!