Maria Visitatie – 31 mei

Maria Visitatie of Maria Bezoek sluit de mei maand – Maria maand af. Het wordt gevierd op 31 mei. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth wordt op deze dag herdacht. Het bezoek staat beschreven in het Evangelie volgens Lucas (1,39-56).

Maria-Visitatie werd oorspronkelijk gevierd op 2 juli, maar omdat deze dag ná de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men de feestdag in 1969 verplaatst naar 31 mei.

Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: “Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot.” (Willibrordvertaling 1995) De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het Weesgegroet.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Elisabeth stamde af van de hogepriester Aäron en was getrouwd met de priester Zacharias. Zij waren rechtvaardig in Gods ogen, maar hun huwelijk was kinderloos. Toen Zacharias de dienst had in de tempel, verscheen aan hem de engel Gabriël met de boodschap, dat hij en zijn vrouw op hun oude dag toch nog een zoon zouden krijgen. Er was een grote toekomst voor de jongen weggelegd: hij zou in de geest van Elia de weg bereiden voor de komst van de Messias. Maar Zacharias vroeg het hij daar zeker van zou kunnen zijn. Daarop antwoordde de engel, dat hij, Zacharias, zou zwijgen, tot de woorden van de engel in vervulling zouden gaan.
Toen zij zes maanden zwanger was, kreeg Elisabeth bezoek van haar nichtje Maria uit Nazaret. Zodra zij de klank van haar stem hoorde, reageerde het kind in haar schoot. Dat beschouwde zij als een teken van God.

Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat.

Afbeelding: Rogier van de Weijden, Visitatie, 1445, Museum der bildenen Künste, Leipzig

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!