Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

Het feest van Maria Tenhemelopneming geldt als het belangrijkste Mariafeest. In de Rooms-Katholieke Kerk werd het in 1950 door paus Pius XII tot dogma uitgeroepen.
Maria Tenhemelopneming is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen officiële vrije dag.

Het feest van Maria Tenhemelopneming heeft oude wortels. Al sinds de vijfde eeuw viert de kerk van Jeruzalem (met een mooi woord) het ‘ontslapen’ van Maria. Aan het einde van de zesde eeuw voert keizer Mauritius het feest in voor alle kerken van het Byzantijnse rijk. In de 7e eeuw werd het door Rome overgenomen. De naam van deze feestdag verandert in de loop der eeuwen van Ontslapenis van Maria naar Maria Tenhemelopneming. In de Oud Katholiek Kerk en orthodoxe kerken bleef de naam onveranderd.
Een legende verklaart de naamsverandering. Volgens deze waren namelijk niet alle apostelen aanwezig bij het ontslapen van Maria: Tomas was weer eens te laat. Toen hij haar bij het graf eer wilde bewijzen, zag hij hoe zij, met lichaam en ziel, in de hemel werd opgenomen. Daarbij wierp Maria hem haar gordel toe, als bewijsstuk.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!