Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

‘Dormitio Mariae’, het ontslapen van Maria wordt op 15 augustus gevierd. In de Bijbel is daar niets over te vinden. Maar legenden vertellen dat een engel aan de apostelen het einde van Maria’s leven op aarde komt aankondigen, zodat zij aan Maria’s sterfbed samenkomen. Drie dagen na de begrafenis treffen de apostelen het graf leeg en verlaten aan.

Het feest van Maria heeft oude wortels. Al sinds de vijfde eeuw viert de kerk van Jeruzalem (met een mooi woord) het ‘ontslapen’ van Maria. Aan het einde van de zesde eeuw voert keizer Mauritius het feest in voor alle kerken van het Byzantijnse rijk. In de 7e eeuw werd het door Rome overgenomen. De naam van deze feestdag verandert in de loop der eeuwen van Ontslapenis van Maria naar Maria Tenhemelopneming.
Volgens de legendes waren namelijk niet alle apostelen aanwezig bij het ontslapen van Maria: Tomas was weer eens te laat. Toen hij haar bij het graf eer wilde bewijzen, zag hij hoe zij, met lichaam en ziel, in de hemel werd opgenomen. Daarbij wierp Maria hem haar gordel toe, als bewijsstuk.

Het feest geldt als het belangrijkste Mariafeest. In de Rooms-Katholieke Kerk werd het in 1950 door paus Pius XII tot dogma uitgeroepen.
Maria Tenhemelopneming is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen officiële vrije dag.

Gebed tot Maria (Kloosterkalender)

In uw Tenhemelopneming, Maria,
krijgt gestalte
wat Gij altijd al hebt gedaan:
een verbinding zijn
tussen hemel en aarde.

Uitverkoren vrouw,
moeder voor alle mensen,
Gij zijt daar, waar Gij thuishoort,
dicht bij uw Zoon.

Onze beden reikt Gij Hem aan.

Moeder van God en onze moeder:
bereid een plaats voor ons,
waar Gij al zijt.

Dan zullen wij samen met U
Gods lof zijn, voor altijd.

Erik Galle

Wees Gegroet

Wees gegroet, Maria Moeder
van het gewone werk
van de slepende moeheid
en van ’t dagelijkse sjouwen.
Lieve Vrouwe van het naaiwerk
van de afwas en de tuin
en van het huishoudgeld
dat niet uitkomt.
Wees Gegroet, Maria Moeder
van de vervelende dingen
van de stralende glimlach
ondanks vermoeidheid,
van de hartelijkheid en de vrede.
Gij die baarde in een stal
en vluchtte naar Egypte,
Moeder van de daklozen,
Wees Gegroet.
Grote Lieve Vrouw van de angst
wier enig Kind stierf
voor uw ogen op een kruis.
Moeder der mislukten,
Wees Gegroet.

Tekst uit een Limburgs kapelletje.
Uit: Kapellen onderweg, Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden, H. Andriessen, C. Mooren, T. van Trigt, Baarn, Gooi en Sticht, 1996

Afbeelding: Assumptio, Francesco Granacci, 1517, Ringling Museum of Art, Sarasota

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!