Maria, moeder van God 1 januari

Schriftlezingen: Numeri 6,22-27; Galaten 4,4-7; en Lucas 2,16-21

Met Maria
Op Nieuwjaarsdag wensen we elkaar een zalig en gezegend jaar toe! Dat God ons in goede gezondheid, in liefde en verbondenheid met Hem en met de mensen die ons dierbaar zijn, moge bewaren en geleiden. Dat vragen we op deze dag op de voorspraak van Maria. Aan haar is de eerste dag van het jaar gewijd en wij eren haar als moeder van God nadat wij de geboorte van Jezus de Heer hebben gevierd. Laten we met Maria een nieuw jaar binnen gaan, want zij is ook onze moeder.

Jaar des Heren
Deze dagen van oud en nieuw zijn voor ons allemaal een gelegenheid om terug te blikken op het oude jaar
en vooruit te kijken naar het jaar dat komt. De situatie in de wereld kan ons angstig maken. Het voorbije jaar was ook voor U wellicht geen gemakkelijk jaar. Toch noemen we ieder jaar volgens een oud gebruik een “jaar des Heren”. Het nieuwe jaar is een gave van God, Hij zal ons de kracht geven om het tot een goed einde te brengen. De Heer heeft ons geholpen en tot deze dag geleid en onze opdracht ligt erin om het goede uit het verleden te bewaren en met alles wat gebeurde om te gaan in een geest van geloof en vertrouwen.

We zijn tot hier gekomen, een nieuw jaar ligt voor ons open. Het is een oud gebruik dat de priester tot de misdienaars zegt als teken om de Mis te beginnen – maar het geldt ook voor het begin van dit jaar –: Procedamus in pace” laten we voortgaan in vrede, in vertrouwen op God.

Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart en overwoog het bij zichzelf. De herders doen hetzelfde: zij zijn vol van wat zij hebben gezien bij de stal van Bethlehem en verheerlijken God. Laten we doen zoals zij en Gods hand en Gods leiding in ons leven proberen te zien in heden, verleden en toekomst.

Octaaf
Op deze dag wordt het octaaf van Kerstmis afgesloten; Dit is de achtste dag van de kerstweek – vandaar de naam ‘octaaf ’ – Waarmee we het feest van de geboorte van Jezus afsluiten. Onze aandacht gaat vandaag naar Maria, die moeder is geworden. Zij is de moeder van God die in de tijd is geboren.

Moeder van God
Het concilie van Efese, een bisschoppenvergadering die in het jaar 431 werd gehouden, heeft verklaard dat Maria terecht Moeder van God genoemd mag worden. Dat maakte onder de gelovigen een groot enthousiasme los en het gaf een impuls aan Mariaverering. Vóór die tijd was de Maria-verering vooral in het oosten, in landen als Syrië, Irak en Egypte, sterk geweest. Nu begonnen ook de christenen in het Westen kerken te bouwen ter ere van de Moeder van God en nog steeds heeft Maria in de harten van velen een bijzondere plaats.

Wereldvredesdag
In de kerstnacht hoorden we de engelen zingen van vrede op aarde. Dat blijft een bijzondere intentie van de kersttijd: de eerste dag van het jaar is wereldvredesdag. Op de voorspraak van Maria bidden we om vrede in de wereld. Het kleine Kind van Bethlehem laat ons zien dat wij allen broeders en zusters zijn en dat ons sterkste wapen in de weerloosheid ligt, want dat is de weg waarlangs dit Kind ons allen heeft gered. Laten wij dus bidden om vrede, dat in heel de wereld de broederschap tussen mensen en solidariteit kansen krijgen en mogen groeien.

† Jan Hendriks

 

Afbeelding: heinemann3 via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!