Maria Magdalena – 22 juli

Maria Magdalena wordt wel de ’Apostel van de Apostelen’ genoemd en wordt in de Orde der Predikers (dominicanen) vereerd als een ‘bijzondere beschermvrouwe’.

Vanaf het prille begin van de Orde werd de roeping van Maria Magdalena dikwijls vergeleken met de zending van de predikbroeders: na boetedoening bekeerd worden tot begenadigde predikers van een Blijde Boodschap.

In 2016, het jaar van de barmhartigheid, werd de 22e juli van een herdenkingsdag een feestdag voor Maria Magdalena.

Bisschop Arthur Roche van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, verklaarde namens paus Franciscus: ‘Het besluit past bij de huidige kerkelijke context, die van ons vraagt om dieper te reflecteren over de waardigheid van de vrouw, over nieuwe evangelisatie en over de grootheid van het mysterie van goddelijke barmhartigheid.’

Concreter: ‘Maria van Magdala was de eerste getuige die de Verrezene had gezien en de eerste boodschapper die aan de apostelen de verrijzenis van de Heer had verkondigd.’ In dat opzicht is ‘de heilige Maria Magdalena een voorbeeld voor ware en authentieke geloofsgetuigen die de blijde boodschap van Pasen willen verkondigen’.

Bron: dominicanen.nl

Meer weten of Maria Magdalena? Bezoek de tentoonstelling in museum Catharijneconvent.

Afbeelding: Ambrosius Benson (ca. 1495-1550), Maria Magdalena lezend

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!