Maria Magdalena – 22 juli

De heilige Maria Magdalena is een van de grootste heilige vrouwen van de Bijbel. Volgens het Evangelie verkondigt zij als eerste de verrijzenis.
Maar rond haar figuur heerst ook wat verwarring en haar leven biedt stof voor vele legendes.

In ieder geval is ze een groot voorbeeld van iemand die door Gods genade tot inkeer komt en haar hele leven richt op het aanbidden en volgen van God (Lucas 8,2).

Ze is volgens het Evangelie de eerste getuige van de verrijzenis en de eerste verkondiger dat de Heer verder leeft (bv. Johannes 20). Aan de hardleerse leerlingen van Jezus nota bene. Sinds 2016 wordt zij daarom in de liturgie op haar feestdag aangesproken als apostel der apostelen.

Anders dan in de oosterse christelijke traditie, werd Maria Magdalena in de katholieke traditie gaandeweg vereenzelvigd met twee andere Maria’s in het Evangelie.

* De zondares Maria die de voeten van Jezus balsemt en kust (Lucas 07,36-50). Voor Jezus is zij een voorbeeld van iemand die veel liefde heeft ontvangen van God en dus veel wederliefde kan tonen.
* Maria de zuster van Marta en Lazarus die aan de voeten van Jezus luistert naar Zijn onderricht terwijl haar zuster Marta bedient (Lucas 10,38-42). Wanneer Marta zich bij Jezus beklaagt dat zij al het werk moet doen, antwoordt Jezus: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Na de kruisdood van Jezus zou Maria Magdalena in Frankrijk zijn geland (Saintes-Maries-de-la-Mer), waar ze een leven van verkondiging of eenzaamheid zou hebben geleid. Daarover zijn de vele legendes het niet helemaal eens.

Waar we zeker van mogen zijn is dat Maria Magdalena hoort bij de grootste religieuze zieners en dat ze haar leven consequent inrichtte naar haar inzichten.

Een terechte patroonheilige van alle vrouwen, van het feminisme en van bekeerlingen.

Bron: kerknet.be
Afbeelding: Maria Magdalena is een houten beeld van de Italiaanse renaissance-beeldhouwer Donatello dat gemaakt is rond 1453-1455. Het beeld is een representatie van Maria Magdalena, naar een populaire middeleeuwse mythe waarin zij de laatste jaren van haar leven als kluizenaar in Zuid-Frankrijk leefde om boete te doen.Het beeld is waarschijnlijk in opdracht gemaakt voor het Baptisterium in Florence. Museo dell’Opera del Duomo in Florence.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!