Maria Lichtmis

40 dagen na Kerstmis vieren we op 2 februari Maria Lichtmis. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God.

Schriftlezing: Lucas 2,22-40

Marjet de Jong schreef er een versje bij:

De opdracht

Met hun kindje naar de tempel,
op een vastgestelde dag
draagt Maria over de drempel
Hem, die nu nog sluimeren mag.

Dertig dagen, licht als de hemel,
maar voorgoed op aarde thuis,
wordt Hij gedragen en begrepen
door de oudsten in Gods huis.
De oude Simeon en Hannah,
alles hebben ze al gezien,
maar dit kindje in hun handen
luidt een nieuwe toekomst in.

Dertig jaren zal het duren
voor de Opdracht van vandaag
hem door de woestijn zal voeren
naar die radicale vraag:
Ben je klaar om voor Gods liefde
heel de weg tot ’t eind te gaan?
En toen Simeon Hem wiegde,
heeft hij het al diep verstaan.

 

Pannenkoeken
Het is, vooral in Noord Europa, gebruikelijk om met Maria Lichtmis pannenkoeken te eten.

Dat wordt op verschillende manieren verklaard: 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht.

Een andere gedachte is dat alle boter en eieren opgemaakt moesten worden, zodat het niet zou bederven. Vanaf 2 februari wordt het immers warmer en er waren destijds nog geen koelkasten.

En weer een andere aanleiding; na Maria Lichtmis volgt Aswoensdag, het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag. Pas met Pasen worden weer eieren gegeten. Daarom worden tijdens Maria Lichtmis de laatste eieren gebruikt voor de pannenkoeken.

De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben. Vandaar ook het gezegde: ‘Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.’

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!